ebay刊登流程

要成為eBay銷售業績好的優良賣家

基本功一定要先打好!!

在刊登商品時,除了商品分類要清楚、產品介紹要仔細

其實還有許多小秘訣,

這些都學會了才算是真正摸透整個刊登流程唷!

快來看看你是否都學會了呢:

0006 0007 0008

0009 0010 0011 0012

0013 0014 0015 0016

0017 0018 0019

0020 0021 0022 0023

0024 0025 0026

0027 0028 0029 0030

0031 0032

因疫情關係,敝司目前全部居家辦公
公司市話目前無人接聽,如需電話連絡,請聯繫業務:
王專員 Line ID: yizhen78 / Skype ID: service.gozens
羅專員 Line ID: yayuan33 / Skype ID: support.gozens
+